Yurtdışından alınan ilköğretim ve ortaöğretim diplomaları geçerli mi?

Yurtdışından alınan ilköğretim ve ortaöğretim diplomaları geçerli mi?

Yurtdışındaki okul öncesi/ilköğretim/ortaokul kurumu (Mesleki Ortaöğretim Kurumları da dâhil) E-Okul sisteminde kayıtlı bir okul ise Türkiye’deki kurumlar gibi işlem görür. Aksi takdirde halen öğrenim gören öğrenciler ve öğrenimini bitirenler için Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşelikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esaslarına göre mesleki ve teknik eğitim belgelerinin de ibraz edilmesi halinde uygulamadaki meslek alan/dal programları ile ilişkilendirilerek değerlendirme yapılmaktadır.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: http://ttkb.meb.gov.tr / +90 312 413 43 74

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da