Yurt dışında bir eğitim kurumunda okurken Türkiye'deki bir okula geçebilir miyim?

Yurt dışında bir eğitim kurumunda okurken Türkiye'deki bir okula geçebilir miyim?

  • Yurtdışındaki ilköğretim kurumu E-Okul sisteminde kayıtlı bir okul ise nakil işlemleri gerekli koşulların taşınması kaydıyla bu modül üzerinden dakikalar içerisinde gerçekleşecektir.
  • Yurtdışındaki ilköğretim/ortaöğretim kurumu E-Okul sistemimize dâhil değilse, Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşelikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından denklik işleminin yapılmasını müteakip gerekli koşulları taşımaları kaydıyla Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonu tarafından denklik belgesinde yer alan sınıf seviyesinde kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
  • Yurtdışındaki ortaöğretim kurumu E-Okul sisteminde kayıtlı bir okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27. maddesinin ikinci fıkrasında: Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin Anadolu, Anadolu imam-hatip veya Anadolu türü mesleki ve teknik liselere nakil ve geçişleri; denklik belgesine göre program uyumu dikkate alınarak okulların kontenjan durumu ve öğrencinin ikamet adreslerine uygun okullara öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
  • Ayrıca, “Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişler” başlıklı Geçici dokuzuncu maddesinde ise;

(1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

hükmü yer almaktadır.

  • Yurtdışında bir ilköğretim veya ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekteyken ülkemizdeki örgün ortaöğretim kurumlarına nakil veya geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yukarıda açıklanan hükümler ve adı geçen Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi, Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü/ Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanlığı +90 312 413 37 68, e-posta: yyogm@meb.gov.tr

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: http://ttkb.meb.gov.tr / +90 312 413 43 74

Denklik Kılavuzu: http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/denklik/2011_denklikk%C4%B1lavuzu.pdf

İl Millî Eğitim Müdürlükleri: http://www.meb.gov.tr/baglantilar/mem/

Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri: http://abdigm.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi̇ Yurt Dışı Programları hakkında ayrıntılı bilgi için

www.aol.meb.gov.tr/yurt-disi/index.html

+90 312 413 21 84 (Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı)

+90 312 413 21 85 (Ortadoğu Ve Azerbaycan Programı)

+90 312 413 22 09 (Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı)

+90 312 413 22 03 (Açık Öğretim Ortaokulu Yurt Dışı Programı)

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da