Yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları nasıl yapılır?

Denklik başvurusu, kısa adı YÖK olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılır. Denklik Birimi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde olduğu tespit edilen diplomalara SYBS işlemlerine tâbi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

Seviye ve yeterlilik belirleme sistemi (SYBS), mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim- öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünüdür.

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda denklik başvurusu SYBS işlemlerine tabi tutulur.

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da