Yanımda döviz, Türk Lirası veya ziynet eşyası getirip götürebilir miyim?

Yanımda döviz, Türk Lirası veya ziynet eşyası getirip götürebilir miyim?

Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin ve dövizin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir. Bununla birlikte, yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında veya 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.

Ayrıca, 15 bin ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilir ve yurtdışına çıkarabilirsiniz. Bunu aşan değerdeki ziynet eşyasını, girişte beyan etmişseniz veya Türkiye’den satın aldığınızı belgelerseniz yurt dışına çıkarabilirsiniz.

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da